jangan cuma kodingJangan cuma koding! Belajar itu penting, tapi kalau terus belajar dan tidak memanfaatkan ilmunya, maka tidak akan ada gunanya. Koding itu penting, tapi kalo hanya koding tanpa memanfaatkan kodingnya ke manusia, maka...

Website : sekolahkoding.com
Forum : sekolahkoding.com/forum
Facebook : https://www.facebook.com/sekolahkoding
Twitter : https://twitter.com/sekolahkoding

resource image:
http://google.com/
http://giphy.com/

code source